Copyright © 2009 · All Rights reserved

Висш съдебен съвет   Окръжен съд   Адвокатска колегия   Нотариуси    Съдебни бланки     Електронно свидетелство
РАЙОНЕН СЪД БАЛЧИК
РАЙОНЕН СЪД БАЛЧИК
гр.Балчик, ул. "Стара планина" №2, факс: 0579 97843,  0579 97842,  E-mail: balchik_rs@abv.bg
ПРАВОСЪДИЕТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА В ИМЕТО НА НАРОДА
РС Балчик предоставя безплатно копия от протоколи по дела на електронен адрес.