Правосъдието се осъществява в името на народа

 • Приоритет в работата на Районен съд - гр. Балчик е да защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата. Независимата съдебна власт придава стабилност, ненакърнимост и справедливост за всеки.
 • Нашата основна цел е да придобием характеристиките на модел на съд, отговарящ на изискванията на Европейския съюз.
 • Със създаването на тази интернет страница се надяваме да бъдем ценен източник на информация, свързана с работата на администрацията и услугите на Районен съд - гр. Балчик.
IMG_3816.pngIMG_3815.pngIMG_3824.pngIMG_3838.pngIMG_3848.png

Банкови сметки

 • За държавни такси:  BG42FINV91503114793433
 • За вещи лица: BG31FINV91503314793469
 • Съдебно изпълнителна служба: BG31FINV91503314793469
 • BIC код : FINVBGSF
 • Банка: „Първа инвестиционна банка” АД клон Добрич, офис Балчик
За държавни такси потребителите на съдебни  услуги могат да ползват  постерминалните устройства в съда.

 

 • Адрес: гр.Балчик, ул."Стара планина" № 2, п.к. 9600
 • Факс администрация: 0579 97842
 • Факс деловодство: 0579 97843
 • E-mail: balchik_rs@abv.bg
 • E-mail за призовки и съобщения по ГПК : rsb_delovodstvo@abv.bg
 • ... за повече информация в раздел Контакти.